This login is only for AAT students starting AQ22 Qualifications in September. Students continuing AQ16 qualifications please go to our old website www.kursyksiegowosci.co.uk or click the AQ16 button on the main page.

Budżet wiosenny 2023: Odsłonięcie planu gospodarczego Wielkiej Brytanii

Budżet wiosenny 2023: Odsłonięcie planu gospodarczego Wielkiej Brytanii

Budżet wiosenny 2023: Odsłonięcie planu gospodarczego Wielkiej Brytanii

Wiosenny budżet 2023

Wiosenny budżet kanclerza, zaprezentowany w środę, 15 marca, był odważnym skokiem w stronę wzrostu.

Zawierający takie inicjatywy, jak transformacyjne podejście do opieki nad dziećmi, znaczna obniżka podatków dla przedsiębiorstw w wysokości 27 miliardów funtów oraz liczne środki łagodzące koszty utrzymania, budżet ma na celu napędzanie wzrostu gospodarczego i zapewnianie dobrobytu mieszkańcom Wielkiej Brytanii.

Podatek Biznesowy

Podatek od osób prawnych

Kanclerz potwierdził podwyżkę podstawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 25% ze skutkiem od 1 kwietnia 2023 r.

Dodatki kapitałowe

System superodliczeń zakończy się 31 marca 2023 r., a zastępczy „pełny wydatek” – 100% odpisów kapitałowych na kwalifikujące się maszyny i urządzenia – zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2023 r. System ten będzie obowiązywać przez trzy lata, do 31 marca 2026 r.

Rząd pragnie, aby było to trwałe. Zadebiutują także w wysokości 50% ulg w pierwszym roku na maszyny i maszyny ze „specjalną stawką”, w tym aktywów o długim okresie użytkowania, mających zastosowanie wyłącznie do celów podatku dochodowego od osób prawnych i niedostępnych dla przedsiębiorstw opodatkowanych od dochodu, chyba że spadną poniżej progu rocznej ulgi inwestycyjnej wynoszącej 1 milion funtów rocznie. Ponadto przedłużyli 100% ulgę za pierwszy rok na kwalifikujące się wydatki na wyposażenie punktów ładowania pojazdów elektrycznych do 31.03.2025 w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych i 05.04.2025 w przypadku podatku dochodowego.

Podatek od działalności gospodarczej, budżet wiosenny 2023, budżet wiosenny 2023: ujawnienie planu gospodarczego Wielkiej Brytanii, oszustwa podatkowe, wiosenny budżet kanclerza

Badania i Rozwój

Od 1 kwietnia 2023 r. rząd wprowadza wyższą stawkę ulgi dla MŚP przynoszących straty i prowadzących intensywne prace badawczo-rozwojowe. MŚP, których kwalifikujące się wydatki na badania i rozwój stanowią co najmniej 40% całkowitych wydatków, mogą otrzymać odpowiedni kredyt w wysokości 27 pensów na każdego funta kwalifikujących się wydatków na badania i rozwój.

Rząd w dalszym ciągu ocenia odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji w sprawie połączenia programów RDEC i MŚP i pozostaje niezdecydowany. Latem planują opublikować projekt przepisów dotyczących potencjalnie łączonego programu ulg na badania i rozwój w ramach konsultacji technicznych. Ogłoszone wcześniej ograniczenie dotyczące uwzględniania niektórych wydatków zagranicznych we wnioskach o ulgę podatkową na badania i rozwój zostało odroczone o rok, do dnia 1 kwietnia 2024 r., co da rządowi czas na ocenę tego w powiązaniu z potencjalnym połączonym programem ulg na badania i rozwój.

Rząd ustanowi dwie nowe kategorie kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój: licencje na transmisję danych i usługi przetwarzania w chmurze. Ogłosili także, że wszystkie wnioski B+R składane od 1 sierpnia 2023 r. muszą korzystać z najnowszych formularzy cyfrowych, niezależnie od okresu rozliczeniowego.

Strefy Inwestycyjne, Wiosenny Budżet 2023, Dokumentacja cen transferowych, Wiosenny Budżet 2023: Odsłonięcie Planu Gospodarczego Wielkiej Brytanii, Oszustwa podatkowe, Wiosenny Budżet Kanclerza

Strefy Inwestycyjne

Rząd utworzył 12 stref inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii, które mają pobudzić wzrost gospodarczy i „wyrównać poziom” kraju. Zatwierdzone lokalizacje to West Midlands, Greater Manchester, Northeast, South Yorkshire, West Yorkshire, East Midlands, Teesside i Liverpool.

Każda angielska strefa inwestycyjna przeznaczy 80 milionów funtów w ciągu pięciu lat. Finansowanie to obejmuje kompleksowy pakiet podatkowy obowiązujący przez pięć lat, co jest równoznaczne ze świadczeniami zapewnianymi przez Freeports. Ponadto zapewnione zostanie finansowanie w formie dotacji w celu rozwiązania i przezwyciężenia lokalnych wyzwań związanych z produktywnością w odpowiednich strefach. Rząd rozpoczął rozmowy z lokalnymi partnerami w ośmiu obszarach Anglii na temat ustanowienia Stref Inwestycyjnych. Będzie współpracować z władzami zdecentralizowanymi w celu wprowadzenia stref inwestycyjnych w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Dokumentacja cen transferowych

Po konsultacjach potwierdziliśmy, że duże międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w Wielkiej Brytanii muszą prowadzić dokumentację główną i dokumentację lokalną w wymaganym i ustandaryzowanym formacie, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi cen transferowych określonymi przez OECD.

Oprócz tego HMRC prowadzi obecnie konsultacje w sprawie wdrożenia podsumowującej ścieżki audytu. Obejmowałoby to krótki kwestionariusz dokumentujący kluczowe kroki podjęte podczas przygotowywania dokumentacji lokalnej.

Ulgi dla branży kreatywnej

Od 1 kwietnia 2024 r. zreformowane zostaną dodatkowe ulgi podatkowe na filmy, telewizję i gry wideo. Nowe środki na wydatki audiowizualne będą dotyczyć filmów i telewizji wysokiej klasy (34% kredytu) oraz animacji i telewizji dla dzieci (39% kredytu). Próg wydatków na telewizję wysokiej klasy pozostaje na poziomie 1 miliona funtów za godzinę. Nowy kredyt na wydatki na gry wideo będzie miał stawkę 34% i będzie dotyczył wydatków na towary i usługi konsumowane lub wykorzystywane w Wielkiej Brytanii.

Obecna ulga podatkowa na gry wideo wygaśnie w kwietniu 2027 r. w przypadku gier będących w fazie rozwoju do 1 kwietnia 2025 r. Od 1 kwietnia 2023 r. przedłużymy tymczasowe wyższe stawki ulgi podatkowej dla teatrów (TTR), ulgi podatkowej dla orkiestry (OTR) i Ulga podatkowa dla muzeów i galerii (MGETR) na dwa lata. Podstawowe stawki dla TTR i MGETR pozostaną na poziomie 45% (dla produkcji poza trasami koncertowymi) i 50% (dla produkcji w trasie), natomiast stawka OTR pozostanie na poziomie 50%. Następnie stawki te będą stopniowo spadać. Kryteria kwalifikowalności do tych ulg będą opierać się na wydatkach poniesionych na towary i usługi używane lub konsumowane w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem zamienników audiowizualnych i zapewnienia zgodności.

Podstawa fakultatywnego naliczania odsetek w przypadku zasad dotyczących odsetek

Menedżerowie inwestycyjni w Wielkiej Brytanii mogą płacić z góry podatki, aby dostosować je do innych jurysdykcji, ułatwiając ulgę w zakresie podwójnego opodatkowania.

Podatek Osobisty

Stawki i progi podatków dochodowych

Ogłoszone wcześniej progi lub stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne nie uległy zmianie.

Ulga w podatku emerytalnym

Jako środek mający na celu ograniczenie bierności zawodowej zapowiedziano istotne reformy opodatkowania emerytur:

  • Począwszy od kwietnia 2023 r. osoby fizyczne mogą wpłacać do swojego funduszu emerytalnego maksymalnie 60 000 funtów rocznie, w porównaniu z poprzednim limitem wynoszącym 40 000 funtów.
  • W przyszłych budżetach rząd planuje zniesienie zasiłku dożywotniego, obecnie ustalonego na kwotę 1 073 100 funtów.
  • Od kwietnia 2023 r. roczny limit wolnych od podatku składek na fundusz emerytalny wzrośnie z 40 000 GBP do 60 000 GBP.
Personal Tax, Spring Budget 2023, Transfer pricing documentation, Spring Budget 2023: Unveiling the UK's Economic Roadmap, tax fraud, Chancellor’s Spring Budget
Indirect Taxes & Duties, Fuel duty, Alcohol Duty Rates and Reform, Spring Budget 2023, Transfer pricing documentation, Spring Budget 2023: Unveiling the UK's Economic Roadmap, tax fraud, Chancellor’s Spring Budget

Podatki Pośrednie i Cła

Opłata paliwowa

Rząd oświadczył, że utrzyma zamrożone cło paliwowe i przedłuży obniżkę o 5 pensów na kolejny rok.

Stawki podatku od Alkoholu i Reforma

Stawki podatku od alkoholu wzrosną zgodnie z inflacją RPI.

Ulga przeciągowa wzrośnie z 5% do 9,2% w przypadku piwa i cydru, natomiast wino, napoje alkoholowe i inne fermentowane produkty z beczki wzrosną z 20% do 23%.

Zmiany te wejdą w życie od 1 sierpnia 2023 r.

Środki Dodatkowe

Wsparcie cen energii

Gwarancja ceny energii dla gospodarstw domowych będzie obowiązywać do czerwca 2023 r., ograniczając średnie rachunki za energię do 2500 funtów rocznie. Program Ulg w Rachunkach za Energię dla przedsiębiorstw zmieni się w Program Rabatów Rachunków za Energię do 31 marca 2024 r. Do 31 marca 2024 r. Program Ulg w Rachunkach za Energię dla przedsiębiorstw i użytkowników niekrajowych zmieni nazwę na Program Rabatów Rachunków za Energię.

Ograniczenia dotyczące pomocy charytatywnej

Od 15 marca 2023 r. tylko organizacje charytatywne w Wielkiej Brytanii będą otrzymywać pomoc charytatywną. Organizacje charytatywne z UE i EOG oraz lokalne amatorskie kluby sportowe nie będą się kwalifikować. Obowiązuje okres przejściowy do kwietnia 2024 r. Dotyczy on organizacji charytatywnych z UE i EOG, które zostały wcześniej zatwierdzone przez HMRC w celu uzyskania ulgi.

Podatek tonażowy

Od czerwca 2023 r. rząd dopuszcza okno wyborcze. Dzięki temu przedsiębiorstwa żeglugowe objęte niegdyś systemem podatku tonażowego będą mogły wrócić do Wielkiej Brytanii.

Suwerenny immunitet od podatków bezpośrednich

W obecnym zwolnieniu inwestorów państwowych z podatków bezpośrednich nie zostaną wprowadzone żadne zmiany i takie rozwiązanie będzie kontynuowane.

Oszustwo podatkowe

Rząd podwyższy maksymalne kary za poważne oszustwa podatkowe z 7 do 14 lat.

Promotorzy programów unikania podatków

Rząd zamierza rozpocząć proces konsultacji w sprawie wprowadzenia nowego przestępstwa. Przestępstwo wymierzone jest w propagatorów unikania podatków, którzy ignorują powiadomienie HMRC o zaprzestaniu promowania takich programów. Ponadto przeprowadzone zostaną konsultacje w celu przyspieszenia procesu dyskwalifikacji dyrektorów promujących unikanie opodatkowania. Obejmuje to osoby, które mają kontrolę lub wpływ na działalność firmy.

Skontaktuj się z Sepera College

Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną, gdzie otrzymasz również więcej informacji na temat bezpłatnej edukacji oraz więcej informacji na temat naszych kursów. Skorzystaj z naszego formularza bezpłatnej konsultacji, aby umówić się na spotkanie z naszym zespołem. Możesz również do nas zadzwonić lub napisać na nasz e-mail.

Finansowanie rządowe w Wielkiej Brytanii na kursy rachunkowości AAT, kredyt uniwersalny, zasiłek dla osób poszukujących pracy lub zasiłek wspierający zatrudnienie, bezpłatna edukacja

Źródło: www.gov.uk  |  Słowa kluczowe: Wiosenny budżet kanclerza, oszustwa podatkowe, podatki i cła pośrednie, podatek od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej, budżet wiosenny 2023.

Masz pytania?
Wypełnij nasz formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.