This login is only for AAT students starting AQ22 Qualifications in September. Students continuing AQ16 qualifications please go to our old website www.kursyksiegowosci.co.uk or click the AQ16 button on the main page.

Pierwszy dzień 3-dniowego wyzwania

Pierwszy dzień 3-dniowego wyzwania

Pierwszy dzień 3-dniowego wyzwania

Sekret #1: Zrozumienie podstawowych pojęć

Pierwszym krokiem na drodze do nauk behawioralnych jest zrozumienie podstawowych pojęć rachunkowości. Wyobraź sobie, że księgowość to język, którym mówią firmy – musisz się tego języka nauczyć, aby móc się z nimi porozumieć.

Jakie są więc te podstawowe pojęcia?

  • Bilans – to zestawienie aktywów (wartości majątku) i pasywów (źródeł finansowania) przedsiębiorstwa. Jest to swego rodzaju „zdjęcie” sytuacji ekonomicznej firmy.
  • Rachunek zysków i strat – to zestawienie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa za określony okres czasu. Dzięki temu mamy informację o wyniku finansowym spółki.
  • Księga główna – jest przewodnikiem po historii finansowej przedsiębiorstwa. To tutaj rejestrowane są wszystkie operacje i transakcje finansowe, dzięki czemu możemy śledzić ich rozwój.
Masz pytania?
Wypełnij nasz formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.