AAT LEVEL 4 – Q2022 – Internal Accounting Systems and Controls (INAC) Workbook

AAT LEVEL 4 – Q2022 – Internal Accounting Systems and Controls (INAC) Workbook

AAT LEVEL 4 – Q2022 – Internal Accounting Systems and Controls (INAC) Workbook

This book has been written to provide practice assessment material for the Unit ‘Internal Accounting Systems and Controls’ which is mandatory for the Q2022 AAT Level 4 Diploma in Professional Accounting.

£17.00

Opis

Przegląd

Niniejsza książka została napisana w celu zapewnienia materiału do oceny praktyki dla jednostki „Wewnętrzne systemy księgowe i kontrole”, który jest obowiązkowy dla dyplomu Q2022 AAT Poziom 4 w zakresie profesjonalnej rachunkowości.

Książka zawiera rozdziały z ćwiczeniami i praktyczne oceny, które pozwolą uczniowi zdobyć pewność siebie w radzeniu sobie z oceną komputerową AAT. Odpowiedzi znajdują się także w tym tekście.

Tego praktycznego zeszytu ćwiczeń należy używać w połączeniu z „Samouczkiem dotyczącym wewnętrznych systemów księgowych i kontroli” firmy Osborne Books, który zawiera tekst objaśniający i dalsze pytania praktyczne.

Zawierają:

  • DARMOWA kopia eBooka
  • DARMOWE zasoby do nauki w Strefie Studenckiej Osborne

Spis treści

  1. Wprowadzenie do wewnętrznych systemów księgowych i kontroli
  2. Funkcja księgowa – jak to działa
  3. Interesariusze i ich potrzeby informacyjne
  4. Systemy kontroli wewnętrznej i oszustwa
  5. Technologia i systemy księgowe
  6. Efektywne systemy księgowe
  7. Ocena i przegląd systemów księgowych
  8. Rekomendacje i wprowadzanie zmian

OTHER PRODUCTS