AAT LEVEL 4 – Q2022 – Drafting and Interpreting Financial Statements (DAIF) Workbook

AAT LEVEL 4 – Q2022 – Drafting and Interpreting Financial Statements (DAIF) Workbook

AAT LEVEL 4 – Q2022 – Drafting and Interpreting Financial Statements (DAIF) Workbook

This Workbook for the AAT Level 4 Diploma in Professional Accounting (Q2022) complements the Drafting and Interpreting Financial Statements Tutorial. The perfect revision tool.

£17.00

Opis

Przegląd

Niniejszy zeszyt ćwiczeń do dyplomu AAT Poziom 4 w zakresie rachunkowości zawodowej (Q2022) stanowi uzupełnienie samouczka dotyczącego sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych.

Jest idealny do powtórek i zawiera ćwiczenia oparte na rozdziałach, próbne egzaminy i odpowiedzi.

Nasi autorzy-eksperci piszą pytania w stylu ocen AAT, pomagając utrwalić naukę i przygotować Cię do sukcesu na egzaminie.

Zawierają:

  • DARMOWA kopia eBooka
  • DARMOWE zasoby do nauki w Strefie Studenckiej Osborne

Spis treści

  1. Cel sprawozdań finansowych
  2. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. Publikowane sprawozdania finansowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. Rachunkowość aktywów
  5. Rachunkowość zobowiązań i rachunek zysków i strat
  6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  7. Interpretacja sprawozdań finansowych
  8. Skonsolidowane sprawozdania finansowe

OTHER PRODUCTS