AAT LEVEL 4 – Q2022 – Applied Management Accounting (AMAC) Workbook

AAT LEVEL 4 – Q2022 – Applied Management Accounting (AMAC) Workbook

AAT LEVEL 4 – Q2022 – Applied Management Accounting (AMAC) Workbook

This book has been written specifically to cover the Unit ‘Applied Management Accounting Tutorial. The perfect revision tool.

£17.00

Opis

Przegląd

Książka ta została napisana specjalnie w celu omówienia działu „Stosowana rachunkowość zarządcza”, który jest obowiązkowy w przypadku następujących kwalifikacji:

Dyplom AAT Poziomu 4 w zakresie profesjonalnej księgowości (Diploma in Professional Accounting)
Dyplom AAT w zakresie profesjonalnej księgowości – poziom SCQF 8 (Diploma in Professional Accounting)

Książka ta zawiera rozdziały zadania, które dostarczają dodatkowego materiału praktycznego, oprócz ćwiczeń zawartych w tekście Samouczka Osborne Books, oraz Oceny ćwiczeń przygotowujące ucznia do ocen komputerowych. Ten ostatni opiera się bezpośrednio na strukturze, stylu i zawartości przykładowego materiału oceniającego udostępnionego przez AAT na stronie www.aat.org.uk.

Sugerowane odpowiedzi do rozdziału „Działania i oceny praktyki” znajdują się w tej książce.

Zawierają:

  • DARMOWA kopia eBooka
  • DARMOWE zasoby do nauki w Strefie Studenckiej Osborne

Spis treści

  1. Przygotowywanie budżetów
  2. Korzystanie z budżetów
  3. Kosztorys standardowy – koszty bezpośrednie
  4. Kosztorys standardowy – koszty ogólne i sprzedaż
  5. Techniki zarządzania kosztami
  6. Techniki podejmowania decyzji
  7. Wskaźniki efektywności
  8. Techniki statystyczne

OTHER PRODUCTS