AAT LEVEL 3 – Q2022 – Management Accounting Techniques (MATS) Wise Guide

AAT LEVEL 3 – Q2022 – Management Accounting Techniques (MATS) Wise Guide

AAT LEVEL 3 – Q2022 – Management Accounting Techniques (MATS) Wise Guide

Ten przydatny podręcznik do studiów i powtórek dyplomu AAT z rachunkowości na poziomie 3 uzupełnia teksty do studiów dla Jednostki Technik Rachunkowości Zarządczej.

£11.00

Opis

Przegląd

Ten poręczny, kieszonkowy podręcznik do studiów i powtórek dyplomu księgowego AAT Poziomu 3 stanowi uzupełnienie towarzyszących mu samouczków i zeszytu ćwiczeń dla jednostki Techniki rachunkowości zarządczej.

Przeglądaj kluczowe tematy powtórek za pomocą prostego tekstu i przejrzystych diagramów, aby szybko ćwiczyć egzamin.

Zawierają:

 • DARMOWA kopia eBooka
 • DARMOWE zasoby do nauki w Strefie Studenckiej Osborne

Spis treści

 1. Rachunkowość zarządcza
 2. Klasyfikacja kosztów
 3. Centra odpowiedzialności
 4. Zarządzanie zapasami materiałów
 5. Wycena zapasów
 6. Koszty pracy
 7. Radzenie sobie z kosztami ogólnymi
 8. Absorpcja kosztów ogólnych
 9. Księgowość kosztów
 10. Specyficzne metody kalkulacji kosztów
 11. Koszty jednostkowe
 12. Zachowanie kosztowe
 13. Koszty krańcowe i absorpcyjne
 14. Kalkulacja kosztów na podstawie aktywności
 15. Asygnowanie
 16. Analiza progu rentowności
 17. Ceny zamówień specjalnych
 18. Znaczenie gotówki
 19. Układ budżetu gotówkowego
 20. Prognozowanie wpływów i płatności
 21. Finansowanie zakupów aktywów trwałych
 22. Wykorzystanie wskaźników zasobów
 23. Znajomość arkusza kalkulacyjnego – wprowadzenie
 24. Proste wzory i funkcja sumy
 25. Używanie prostych instrukcji JEŻELI
 26. Złożone instrukcje JEŻELI – zagnieżdżone ORAZ/LUB
 27. Funkcje statystyczne – liczyć
 28. Funkcje statystyczne – Średnia, Maks., Min
 29. Korzystanie z sumy częściowej
 30. Funkcje wyszukiwania
 31. Manipulowanie danymi
 32. Prognozowanie i analiza „co jeśli?” (poszukiwanie celu)
 33. Integralność danych – ochrona komórek i walidacja danych
 34. Narzędzia audytu
 35. Tworzenie wykresów
 36. Zmiana wykresów
 37. Tabele przestawne i wykresy
 38. Pomoce zapamiętujące
 39. Indeks

OTHER PRODUCTS