AAT LEVEL 3 – Q2022 – Financial Accounting: Preparing Financial Statements (FAPS) Tutorial

AAT LEVEL 3 – Q2022 – Financial Accounting: Preparing Financial Statements (FAPS) Tutorial

AAT LEVEL 3 – Q2022 – Financial Accounting: Preparing Financial Statements (FAPS) Tutorial

Ten niezbędny tekst do studiów AAT Level 3 Diploma in Accounting w pełni przygotowuje Cię do zaliczenia jednostki Q2022 „Rachunkowość finansowa: przygotowywanie sprawozdań finansowych”.

£24.00

Opis

Przegląd

Ten niezbędny tekst do dyplomu AAT na Poziomie 3 z rachunkowości w pełni przygotowuje Cię do zaliczenia jednostki Q2022 „Rachunkowość finansowa: przygotowywanie sprawozdań finansowych”.

Dowiesz się, jak tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych, korzystając z salda próbnego. Poszerzysz także swoją wiedzę na temat zasad rachunkowości leżących u podstaw sporządzania sprawozdań końcowych.

Wszystkie materiały do ​​nauki Osborne Books są pisane przez naszych ekspertów w stylu łatwym do odczytania, co daje wiedzę i pewność siebie niezbędną do zdania egzaminów AAT.

Zawierają:

Spis treści

 1. System księgowy
 2. Księgowość podwójna
 3. Bilansowanie kont i saldo próbne
 4. Sprawozdania finansowe – rozszerzony bilans próbny
 5. Rozliczenia międzyokresowe i przedpłaty
 6. Amortyzacja środków trwałych
 7. Należności nieściągalne i odpisy na należności wątpliwe
 8. Ramy rachunkowości
 9. Rachunkowość transakcji kapitałowych
 10. Kontroluj konta
 11. Dziennik i korekta błędów
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych
 13. Sprawozdania finansowe osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
 14. Sprawozdania finansowe spółki
 15. Stosowanie wskaźników rentowności
 16. Niekompletna ewidencja księgowa

OTHER PRODUCTS