This login is only for AAT students starting AQ22 Qualifications in September. Students continuing AQ16 qualifications please go to our old website www.kursyksiegowosci.co.uk or click the AQ16 button on the main page.

AAT Poziom 1+2 Księgowość kurs Online

AAT Poziom 1+2 Księgowość kurs Online

Zniżka na pakiet kursów online dotyczących rachunkowości na Poziomie 1 & Poziomie 2

Kupując osobno zapłacisz dużo więcej:

AAT Księgowość LVL 1 (kurs online)

Cena: £450.00

AAT Księgowość LVL 2 (kurs online)

Cena: £980.00

Kupując pakiet pakietowy, możesz zaoszczędzić aż do £357.50

Kto powinien zdecydować się na studiowanie kwalifikacji AAT na Poziomie 1?

Wprowadzenie do rachunkowości na Poziomie 1 (Introduction to Accounting) oferuje studentom możliwość rozwijania praktycznych umiejętności w zakresie księgowości i biznesu. Kwalifikacja ta może pomóc studentom w kontynuowaniu studiów w zakresie rachunkowości lub księgowości w AAT, zapewnić drogę do zatrudnienia lub zainteresować osoby już zatrudnione. Kwalifikacja ta będzie szczególnie odpowiednia dla studentów z minimalnym doświadczeniem zawodowym lub tych, którzy wymagają dodatkowego wsparcia, aby się rozwijać. Może to dotyczyć młodszych uczniów, osób odbywających staże poszukujących podstawowych umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie, dorosłych chcących potwierdzić swoje istniejące umiejętności, aby móc wejść na rynek pracy, lub tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje AAT na wyższym poziomie, ale chcieliby sprawdzić swoje umiejętności przed dalszym postępem w AAT. Po ukończeniu tych kwalifikacji studenci zostaną również wyposażeni w solidne podstawy, na bazie których będą mogli przejść do dalszej nauki AAT w zakresie rachunkowości lub księgowości, jeśli sobie tego życzą.

Co obejmuje kwalifikacja?

Kwalifikacja ta obejmuje szereg umiejętności i odpowiednią wiedzę uzupełniającą w trzech obowiązkowych modułach:

Nagroda za umiejętności biznesowe (Award in Business Skills)

Nagroda w księgowości (Award in Bookkeeping)

Studenci, którzy ukończyli tę kwalifikację, rozwiną wiedzę na temat sposobu działania różnych organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także zrozumieją rolę księgowego, w tym potrzebę terminowego i dokładnego wykonywania pracy oraz przestrzegania zasad etycznych. Studenci poznają podstawową teorię, w tym identyfikację aktywów, pasywów, dochodów, wydatków, zysków lub strat kapitałowych oraz różnice między handlem za gotówkę a handlem na kredyt. Dowiedzą się, jak efektywnie działać w miejscu pracy, współpracując z innymi, zarządzając swoim czasem, zachowując się profesjonalnie i dbając o bezpieczeństwo danych. Studenci zdobędą także wiedzę na temat sposobu, w jaki firmy przetwarzają sprzedaż i zakupy oraz dokumentacji i procedur stosowanych do przemieszczania towarów i usług między firmami. Studiowanie tej kwalifikacji wyposaży uczniów w podstawowe umiejętności liczbowe potrzebne w miejscu pracy i życiu poza pracą. Te umiejętności numeryczne obejmują proste obliczenia, które są najczęściej używane w biznesie, pracę z ułamkami dziesiętnymi, procentami i ułamkami zwykłymi oraz stosowanie proporcji i współczynników. Studenci zostaną zapoznani z podwójnym efektem transakcji. Jest to podstawowa koncepcja rachunkowości podwójnego zapisu, która będzie pomocna studentom kontynuującym naukę księgowości na Poziomie 2. Studenci poznają także narzędzia i techniki poprawiające prezentację danych liczbowych.

Kto powinien zdecydować się na studiowanie kwalifikacji AAT na Poziomie 2?

Celem Certyfikatu Rachunkowości Poziomu 2 (Certificate in Accounting) jest zaoferowanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości potrzebnej do podjęcia zatrudnienia lub dalszych studiów w zakresie rachunkowości i finansów, wraz z umiejętnościami biznesowymi i osobistymi, które można przenieść do dowolnego sektora, oraz dodatkową wiedzą biznesową związaną z rachunkowością. Kwalifikacja ta pozwala na szersze skupienie się na kilku obszarach tematycznych, co zwiększa szanse na zatrudnienie i jest szczególnie odpowiednia dla młodych ludzi studiujących w pełnym wymiarze godzin.

Co obejmuje kwalifikacja?

Kwalifikacja ta obejmuje cztery obowiązkowe moduły:

Student, który ukończy tę kwalifikację, rozwinie umiejętności księgowe w zakresie podwójnego zapisu i podstawowego rachunku kosztów, a także zrozumienie ksiąg zakupów, sprzedaży i ksiąg głównych. Studenci poznają  oprogramowanie księgowego i rozwiną umiejętności zawodowe i zachowania potrzebne do skutecznego przyczyniania się do pracy. Praca w księgowości wymaga dobrych umiejętności komunikacyjnych, umiejętności informatycznych i zrozumienia środowiska biznesowego, a wszystkie te umiejętności są objęte tą kwalifikacją.

Masz pytania?
Wypełnij nasz formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.