fbpx
Zadzwoń lub napisz: +44 (0) 203 865 7964 |info@seperacollege.com Blog
  • Login
  • Sign Up

AAT Poziom 4 – Credit Management – Moduł 9/9

£335.00£560.00

Wyczyść
SKU: 4889 Kategoria:

Opis

Zarządzanie kredytem

Ta część dotyczy zrozumienia i stosowania zasad skutecznej kontroli kredytowej w organizacji. Studenci będą wymagać zrozumienia zasad kontroli kredytowej w kontekście odpowiedniego ustawodawstwa, prawa umów, najlepszych praktyk, etyki zawodowej i polityki organizacyjnej. Studenci będą również potrafili opisać środki zaradcze w przypadku naruszenia umowy, a także warunki umów z klientami. Studenci zdobędą wiedzę na temat źródeł informacji i technik stosowanych do oceny ryzyka kredytowego zgodnie z polityką organizacyjną, przepisami dotyczącymi ochrony danych i etyki zawodowej. Znajomość i stosowanie mierników wyników dotyczących płynności, rentowności i dźwigni finansowej będzie miało fundamentalne znaczenie dla tej części. Procedury i metody prawne ściągania długów, a także techniki finansowe stosowane przy udzielaniu i monitorowaniu kredytów i dłużników będą wymagały zrozumienia i przedstawienia. Konieczne będzie również zrozumienie różnych rodzajów rabatów.

Studenci będą wykorzystywać swoje umiejętności do monitorowania i oceny kontroli kredytowej zgodnie z polityką organizacyjną, a w szczególności poznają znaczenie zarządzania płynnością. Wymagana będzie znajomość zagadnień upadłości i niewypłacalności, a także mechanizmów dyskontowania faktur, faktoringu i ubezpieczenia kredytu. Oczekuje się, że studenci wykażą się umiejętnością profesjonalnego przedstawiania porad i zaleceń zgodnie z polityką organizacyjną, w tym w zakresie odpisów i rezerw. Skutki finansowe podjętych decyzji i udzielonych zaleceń będą podstawowymi umiejętnościami wymaganymi od ucznia.

Efekty kształcenia:

  1. Analiza odpowiednich przepisów prawnych i prawa umów, które mają wpływ na środowisko kontroli kredytowej,
  2. Krytyczne analizowanie informacji z różnych źródeł w celu oceny ryzyka kredytowego i udzielania kredytów zgodnie z zasadami i procedurami organizacyjnymi,
  3. Ocenienie szeregu technik ściągania długów,
  4. Krytyczne ocenienie kontroli kredytowej zgodnie z zasadami i procedurami organizacyjnymi,
  5. Przedstawienie kierownictwu porady i rekomendacje dotyczące systemu kontroli kredytowej.

Informacje dodatkowe

Type of Course

classroom, webinair, online

Sepera College. All rights reserved.